SHFLETO KATEGORITË E

Pajisje të kontrollit të presionit diferencial

Valvula rregulluese e presionit diferencial qëndron konstante, në vlerën e konfiguruar, diferenca e presionit midis dy pikave të një qarku hidraulik. Valvula diferenciale e bajpasit siguron një riqarkullim të fluksit proporcional me numrin e valvulave që mbyllen, duke kufizuar vlerën maksimale të presionit diferencial të prodhuar nga pompa.