SHFLETO KATEGORITË E

Njësi rregullatore për sistemet e paneleve rrezatuese

Njësitë rregulluese kryejnë funksionin e furnizimit të qarqeve të sistemit ngrohës dhe ftohës. Ato janë të pajisura me një valvul përzierëse (termostatike ose të motorizuar) dhe kontrollojnë temperaturën e mediumit të dërguar në sistem.