Seritë 182

Njësi rregulluese e pikëvenosjes e montuar paraprakisht në kasetën e inspektimit.

Shko te
1825d1a2l.png
1825C1A2L_bol~-~page-1.png
1825C1A2L_dim~-~page-1.png
1825C1A2L_sez~-~page-1.png
1825d1a2l.png
1825C1A2L_bol~-~page-1.png
1825C1A2L_dim~-~page-1.png
1825C1A2L_sez~-~page-1.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Njësi rregulluese e pikëvenosjes e montuar paraprakisht në kasetën e inspektimit.

Të dhënat teknike

Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar
Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C
Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC)

Certifikimet

CE

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Lidhjet Lidhja e daljes Gjerësia
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvenosjes e montuar paraprakisht në kasetën e inspektimit. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 3 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 600.
SCIP code
5b6cf83a-5d84-4e59-8077-377bcd2fbe02
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvenosjes e montuar paraprakisht në kasetën e inspektimit. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 4 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 600.
SCIP code
1082d6ca-9439-4b6f-abcf-f1ebb29f4cb5
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvenosjes e montuar paraprakisht në kasetën e inspektimit. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 5 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 600.
SCIP code
fd1e6ae4-0e4b-482c-99f2-750819c64dc5
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvenosjes e montuar paraprakisht në kasetën e inspektimit. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 6 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 800.
SCIP code
5418f051-b871-42f4-aba9-f4d523ebe514
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvenosjes e montuar paraprakisht në kasetën e inspektimit. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 7 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 800.
SCIP code
906201bc-d843-4f1e-b569-94d2dd203800
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvenosjes e montuar paraprakisht në kasetën e inspektimit. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 8 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 800.
SCIP code
2a70b74e-4fde-4edb-8544-6d863094f92a
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvenosjes e montuar paraprakisht në kasetën e inspektimit. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 9 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 800.
SCIP code
9768f91b-ffa2-419e-9bfe-5b8755953262
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvenosjes e montuar paraprakisht në kasetën e inspektimit. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 10 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 1000.
SCIP code
4acf97ad-15ce-44a7-9e55-a9e2809be77c
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvenosjes e montuar paraprakisht në kasetën e inspektimit. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 11 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 1000.
SCIP code
a04f8ac0-728f-48f0-bd63-ffdae6300657
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvenosjes e montuar paraprakisht në kasetën e inspektimit. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 12 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 1200.
SCIP code
9e914802-28ec-4d06-85f7-b76ca856c552
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvenosjes e montuar paraprakisht në kasetën e inspektimit. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 13 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 1200.
SCIP code
e4aa6091-6fb4-4a2a-925e-29940f4b07f4

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi