SHFLETO KATEGORITË E

Valvula termostatike

Valvulat termostatike përdoren zakonisht për të rregulluar mediumin termik tek radiatorët, në sistemet e ngrohjes. Kur përdoren bashkë me një kokë termostatike kontrolli, kontroll termo-elektrik ose kontroll elektronik, ato e ruajnë konstante në vlerën e konfiguruar temperaturën e ambientit të dhomës ku janë instaluar.