Procházejte kategorie

Termostatické ventily

Termostatické ventily se obvykle používají k regulaci tepelného média v radiátorech ve vytápěcích systémech. Při použití s termostatickou ovládací hlavicí, termoelektrickým ovládáním nebo elektronickým řízením udržují okolní teplotu v místnosti, ve které jsou instalovány, na trvale nastavené hodnotě.