Procházejte kategorie

Komponenty pro systémy obnovitelných zdrojů energie

OBNOVITELNÉ zdroje energie jsou neomezené, nezpůsobují znečištění, neuvolňují oxid uhličitý a jsou k dispozici všude. Slunce a teplo ze země nebo z vody jsou dostupné ve všech, neexistují žádná přepravní rizika a představují BUDOUCNOST. V některých případech však alternativní nebo obnovitelná energie není schopna poskytnout plně nezávislý a dostatečný příspěvek ke globální poptávce po energii: to může být způsobeno technickými problémy nebo problémy souvisejícími s náklady nebo záběrem území. To vede k používání hybridních systémů, zejména v obytných budovách a při rekonstrukcích.

Components for renewable energy systems