Pipe Sizer
PROGRAM

Pipe Sizer

Pokud potřebujete nadimenzovat potrubí (pro vzduch i vodu) nebo spočítat tlakové ztráty, řešení je snadné jen na pár kliknutí.

Caleffi Boru Boyutlandırıcı
Pipe Sizer
  • Caleffi Pipe Sizer umožňuje výpočet a dimenzování potrubí pro vodní nebo vzduchotechnické systémy.
  • Databáze aplikace obsahuje nejběžnější typy potrubí rozdělené podle nejběžnějších materiálů, geometrií a velikostí a je možné nastavit preferované měrné jednotky pro všechny používané fyzikální veličiny.

K čemu slouží program Pipe Sizer?

 

Pro oba typy tekutin (voda - směs vody a glykolu - vzduch) umožňuje provádět výpočty pro různé účely:

 

Výpočet tlakových ztrát třením ve stávajících nebo předem vybraných potrubích 

Tlakové ztráty třením se vztahují na rovné úseky potrubí. Po výběru typu, velikosti a délky potrubí, která se má vypočítat, a zadání potřebných údajů jako je teplota kapaliny a jmenovitý průtok aplikace vypočítá celkovou tlakovou ztrátu úseku potrubí, tlakovou ztrátu třením a rychlost proudění tekutiny za zadaných podmínek.


Dimenzování potrubí

Pokud je třeba potrubí dimenzovat, umožňuje tento režim vypočítat optimální rozměry potrubí na základě parametrů projektu zadaných uživatelem. Kromě typu a délky dimenzovaného úseku potrubí, teploty kapaliny a jmenovitého průtoku lze pro dimenzování potrubí nastavit typické parametry výběrem mezi tlakovou ztrátou třením nebo rychlostí kapaliny, případně obojím. Kromě toho je možné zadat maximální mezní hodnotu těchto parametrů. Aplikace pak vypočítá rozměry potrubí, které nejvíce odpovídají zadaným podmínkám projektu. V případě vzduchotechnických zařízení aplikace umožňuje dimenzovat potrubí s kruhovým nebo obdélníkovým průřezem.


Výpočet tlakových ztrát místními odpory

Tlakové ztráty místními odpory se týkají nelineárních úseků potrubí jako jsou kolena, redukce, odbočky a podobné prvky. Pomocí speciální grafické podpory aplikace umožňuje vybrat jeden nebo více typů místních tlakových ztrát a vypočítat jednotlivé hodnoty i celkový součet tlakových ztrát.

 

Pipe Sizer Table & Diagrams
Tabulky a diagramy

Pipe Sizer představuje evoluci tradičních tabulek tlakových ztrát. Naše tabulky jsou pomůckou pro návrh, ale také referenčním nástrojem teorie aplikované na různé případy použití ve formátu "Caleffi Broužury", které jsou užitečné pro školení ve Vaší vlastní firmě.

Vyzkoušej Pipe Sizer

Reference

 

"Považuji ji za velmi užitečnou pro rychlé dimenzování, a nejen pro to."


"Tabulky ze slavné Doninelliho publikace Quaderni Caleffi ('Distribution networks - Distribuční sítě') jsou okamžitě použitelné v plynulé a pohodlné aplikaci."


"K tomu přidejte část s vnitřními - vnějšími průměry v mm pro různé typy, hmotnost a objem vody na metr a dávám vám 5 hvězdiček."