Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti

 • Omezená odpovědnost
  Přestože se snažíme, aby obsah stránek byl přesný, mohou se v poskytnutých informacích vyskytnout technické nepřesnosti nebo tiskové chyby. Vzhledem k tomu, že veškeré informace na těchto stránkách podléhají pravidelným změnám/aktualizacím, jsou poskytovány bez jakékoli záruky, ať už implicitní nebo explicitní, jakéhokoli typu. Společnost Caleffi S.p.A. v žádném případě neodpovídá za přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody nebo za škody jakékoli povahy, včetně například škod způsobených ztrátou použitelnosti, dat nebo zisků, které vyplývají z používání nebo provádění těchto stránek nebo služeb, které obsahují, nebo s nimi jakkoli souvisejí, za zpoždění nebo nemožnost používání těchto stránek nebo souvisejících služeb, za poskytování nebo neposkytování služeb nebo za jakékoli informace, software, služby a související grafiku získané prostřednictvím těchto stránek.
 • Upozornění na software dostupný na těchto stránkách
  Pokud není uvedeno jinak, software, který je k dispozici ke stažení do vašeho počítače nebo k použití online, patří společnosti Caleffi. Jakékoli jiné než osobní použití musí být předem písemně schváleno společností Caleffi S.p.A. Společnost Caleffi S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za správnost výsledků dosažených pomocí programů nebo algoritmů používaných programy nebo odpovědnost vyplývající z nesprávného použití softwaru.
   
 • Uplatnitelné právo a soudní příslušnost
  Tyto podmínky se řídí a vykládají italským právem. Pro všechny spory vyplývající z těchto podmínek nebo s nimi související je příslušný výhradně Law Court of Novara v Itálii.