Jogi nyilatkozat

 • Felelősség
  A Honlap tartalmának pontossága iránti elkötelezettségünk ellenére, a szolgáltatott információk technikai pontatlanságokat, vagy gépelési hibákat tartalmazhatnak. Mivel a Honlapon található összes információ periodikus módosítás/frissítés tárgya, nem vállalunk értük felelősséget, implicit vagy explicit formában, semmilyen módon. A Caleffi S.p.A. semmilyen esetben sem vonható felelősségre közvetlen, közvetett, véletlen, különös vagy következetes kárért vagy bármilyen természetű kárért, a példának okáért, adat- vagy profitvesztésért a Honlap, vagy bármely szolgáltatásának használatának vagy megnyitásának következményeként vagy ehhez bármilyen módon kapcsolódóan. Nem vonható felelősségre Caleffi S.p.A. a késedelmekért vagy a Honlap vagy a kapcsolódó szolgáltatások használatának lehetetlenségéért, a szolgáltatások rendelkezésre, vagy rendelkezésre nem állásáért, vagy bármilyen információért, szoftverért, szolgáltatásért és a kapcsolódó, honlapon elérhető grafikáért.
   
 • A honlapon elérhető szoftverekről
  A szoftverek számítógépre való letöltésre, vagy online használatra elérhetők és a Caleffi tulajdonát képezik, egyéb jelzés hiányában. Bármely, a személyestől eltérő használatot engedélyeztetni kell a Caleffi S.p.A. által, írásos formában. A Caleffi S.p.A. elutasít minden felelősséget a programok vagy a programok által használt algoritmusok által kapott eredmények helyességével, illetve a szoftver helytelen használatával kapcsolatosan.
   
 • Alkalmazandó jog és joghatóság
  Ezen feltételeket az olasz jog szabályozza és értelmezi. Minden, ezen feltételekkel kapcsolatos jogvitában az olaszországi Novarai Bíróság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik.