Renunţare

 • Limite de responsabilitate 
  Deşi ne angajăm să păstrăm exactitatea conţinutului paginii, informaţiile furnizate pot prezenta inexactităţi tehnice sau erori de dactilografiere. Întrucât toate informaţiile de pe acest site fac obiectul modificărilor/actualizărilor periodice, acestea sunt furnizate fără nicio garanţie de vreun fel, implicită sau explicită. În niciun caz, Caleffi S.p.A. nu va putea fi considerată responsabilă pentru daune directe, indirecte, morale, neprevăzute, speciale sau de consecinţă sau pentru orice tip de daune, inclusiv, de exemplu, daunele cauzate de pierderea folosinţei, datelor sau profitului, generate sau legate în orice mod de utilizarea sau executarea paginii sau de eventualele servicii prezente în aceasta, de întârzierea sau imposibilitatea de a utiliza pagina sau serviciile aferente, de furnizarea sau nefurnizarea serviciilor sau orice altă informaţie, aplicaţie software, serviciu şi grafică aferentă obţinute prin intermediul paginii. 
   
 • ​Comunicare referitoare la aplicaţia software disponibilă pe acest site
  Aplicaţia software pusă la dispoziţie pentru descărcare în propriul computer sau pentru utilizare online este proprietatea Caleffi, în cazul în care nu este indicat contrariul. Orice altă utilizare decât cea în scop personal trebuie autorizată în prealabil în scris de Caleffi S.p.A. Societatea Caleffi S.p.A. nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea rezultatelor obţinute din programele sau din algoritmii utilizaţi de programele respective sau responsabilitatea generată de utilizarea incorectă a aplicaţiei software. 
   
 • Legislaţie aplicabilă şi jurisdicţie
  Prezentele condiţii vor fi reglementate şi interpretate conform legislaţiei italiene. Pentru orice litigiu generat de prezentele condiţii sau referitor la acestea, competenţa de soluţionare va reveni Tribunalului din Novara, Italia.