Caleffi hero Mission mobile
Caleffi Mission

Misiune

Fiind lider în 90 de ţări, în era globalizării implementăm procese internaţionale omogene, ne concentrăm pe inovaţie şi respectăm fundamentele filozofiei noastre.

Misiune

Baza pe care s-a fondat succesul companiei noastre este calitate totală, care depinde de calitatea operaţiunilor individuale ce alcătuiesc întregul proces de producţie. Prin urmare, toate acţiunile personalului nostru (de la proiectare, la realizare, până la serviciile post-vânzare) sunt importante.

De asemenea, sunt importante şi micile detalii, deoarece acestea pot influenţa în mod semnificativ şi pozitiv întregul sistem.

Fiind pe delpin conştientă de aceste aspecte, CALEFFI se angajează să acţioneze astfel încât fiecare persoană să se simtă direct implicată, ca o parte integrantă, în procesul care contribuie la obţinerea calităţii finale.

Ne-am propus, prin urmare, şi aceasta este filozofia noastră, să promovăm alegerile care favorizează resursele umane şi inovaţia, să urmărim în contextul unui cod etic riguros care atestă cu argumente, corectitudinea şi îndeplinirea angajamentelor noastre.

Viziune

Leadership
În Italia suntem recunoscuţi ca un lider în producţia de componente pentru instalaţii de încălzire şi răcire pentru aplicaţii civile şi industriale, precum şi în furnizarea de soluţii de inginerie de vârf. Dorim să continuăm să constituim un punct de referinţă pe întreg teritoriul naţional. 


Globalizarea
Suntem prezenţi în peste 90 de ţări din întreaga lume şi ne desfăşurăm activitatea prin intermediul birourilor locale de reprezentare. Noi credem cu tărie într-un proces de internaţionalizare coerent şi coordonat.
Obiectivul de viitor îl constituie implementarea unui program de marketing intercultural care să se bazeze pe valori comune şi împărtăşite de către toţi cei implicaţi


Inovaţie
Prevedem o intensificare a programelor de cercetare şi dezvoltare pentru a satisface exigenţele reale ale pieţei reamintind că dezvoltarea de competenţe tehnice şi tehnologice rămâne unul dintre factorii-cheie pentru a fi întotdeauna "contemporan".
 

Filosofie

Ndihmë përdoruesve
UN TRATAMENT BUN AL CLIENŢILOR (SERVICIUL CLIENŢI)

Dorim ca serviciul nostru pentru clienţi să fie întotdeauna mai atent şi précis în serviciile prestate, iar consultanţa şi suportul tehnic să fie proiectate pentru a răspunde nevoilor clienţilor.

Leaf
RESPECT FAŢĂ DE MEDIUL AMBIANT

Intenţionăm să asigurăm  o utilizare economică a energiei şi materiilor prime, respectând în acelaşi timp cât mai mult posibil mediul în care trăim. 

Archive
MEDIU DE LUCRU

Dorim să operăm într-un mediu de lucru sigur şi confortabil, asigurându-ne că toată lumea este conştientă de riscurile asociate cu activităţile sale. Un mediu care contribuie la promovarea dezvoltării personale şi profesionale.

Graduate
FORMAREA PROFESIONALĂ

Intenţionăm să punem în aplicare un curs de formare continuă la locul de muncă, care este esenţial pentru abordarea provocărilor legate de evoluţia continuă a tehnologiei.

Collaborators
RELAŢIILE CU PARTENERII

Credem că este corect şi important ca aceste relaţii să se bazeze pe loialitate reciprocă şi indispensabilă, transparenţă şi colaborare.

Schemi Caleffi update
RESPONSABILITATEA CORPORATIEI

Dorim să lucrăm ținând cont de așteptările echitabile economice, sociale și de mediu ale tuturor părților private și publice implicate în activitățile companiei noastre.

Law
RESPECTAREA LEGII ȘI A CODULUI ETIC

Ne angajăm să lucrăm în conformitate cu legea și toate reglementările în vigoare, precum și să susținem un comportament corect din punct de vedere etic, care să nu compromită fiabilitatea morală și profesională a companiei noastre.

Derulare