Caleffi hero Mission mobile
Caleffi Mission

Misyon

Küreselleşme çağında 90 ülkede lider olmak, homojen uluslararasılaşma süreçleri uygulamak, inovasyona odaklanmak felsefemizin temel taşlarına saygı duymak demektir.

 

 

Misyon

Şirketimizin amacı, üretim sürecinin tamamımı kapsayan operasyonlarda tam kaliteyi sağlamaktır. Bu nedenle tasarım ve üretim aşamalarından, satış sonrasında servis ve danışmanlık aşamalarına kadar personelimizin desteği son derecede önemlidir.

Bizim için üretimi etkileyen her  detay çok önemlidir.

Bu farkındalığı bilen Caleffi ve bünyesinde bulunan her bir üye, kaliteye ulaşmak adına süreci başından sonuna kadar takip eder; dahası, ona dahil olur.

İnsan kaynaklarını ve inovasyonu geliştiren fikirleri teşvik etmek adına şirket olarak felsefemiz, işlerimizi sıkı bir ahlak anlayışı ile dürüstlük ve saygı çerçevesinde yapmaktır.

Vizyon

Liderlik
İtalya’da kamu ve sanayi alanında ısıtma, havalandırma tesisat parçalarının üretiminde tanınmış bir lideriz. Amacımız dünya pazarında referans standardı oluşturmaktır.


Globalleşme
Dünya çapında 90 ülkede faaliyetlerimiz mevcut olup, yerel bölgede kurulan ofislerimiz aracılığıyla çalışmaktayız. Şirket olarak homojen ve koordinasyonu tam bir uluslararasılaşmaya inanmaktayız.

Geleceğe dair amacımız ortak ve paylaşılan değerlerin temellendirildiği bir uluslararası pazarlama programı yürütmektir.


İnovasyon
Günümüz dünyasında teknik kabiliyet ve ileri teknolojinin anahtar faktörler olduğunu bildiğimizden, pazarın ihtiyaçlarını karşılamak adına Araştırma & Geliştirme programlarını sürekli güçlendirme amacı ile hareket ediyoruz.
 

Felsefemiz

Ndihmë përdoruesve
Müşteri ilişkileri

Müşteri hizmetlerimizin titiz ve dikkatli olmasını; lojistik servislerimizi, danışma ve teknik desteğimizi müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına geliştirmeyi arzuluyoruz.

Leaf
Çevreye saygı

İçinde bulunduğumuz çevreyi olabildiğince korumak için enerjinin ve ham maddelerin kontrollü bir şekilde kullanılmasını amaçlıyoruz.

Archive
Çalışma ortamı

Kişisel ve mesleki gelişimin teşvik edildiği bir yerde, herkesin yaptığı işte var olan risklerin bilincinde olmasını sağlayarak; güvenli ve rahat bir çalışma ortamında çalışmasını istiyoruz.

Graduate
Mesleki eğitim

Teknolojinin sürekli ilerleyişiyle ortaya çıkan zorluklarla baş edebilmek adına çok önemli olduğuna inandığımız eğitimin sürekliliğini sağlamayı amaçlıyoruz. 

Collaborators
Ortaklarımızla ilişkilerimiz

Bu ilişkilerin karşılıklı ve temeli sadakate, şeffaflığa ve işbirliğine dayalı olmasının en önemli gereklilikler olduğu inancındayız.

Schemi Caleffi update
Kurumsal sorumluluk

Şirketimizin faaliyetlerinde yer alan hem özel hem de kamu kuruluşlarının ekonomik, sosyal ve çevresel beklentilerine gereken önemi vererek çalışmayı arzuluyoruz.

Law
Hukuka ve ahlaki değerlere uygun hareket etme

Şirketimizin manevi ve mesleki güvenilirliğini zedelemeyecek, etik olarak doğru davranışları desteklemenin yanı sıra yürürlükte olan yasa ve tüzüklere uygun bir biçimde çalışma ilkesine bağlıyız.

Kaydır