Caleffi hero Mission mobile
Caleffi Mission
Kompanija

Misija

Biti lider u 90 zemalja, u eri globalizacije, znači sprovođenje homogenih procesa internacionalizacije, fokusiranje na inovacije i poštovanje temelja naše filozofije.

Misija

Uspeh naše kompanije se zasniva na sveobuhvatnom kvalitetu koji je zavisan od kvaliteta svake pojedinačne operacije u celokupnom procesu proizvodnje. Samim tim, svaka aktivnost naših zaposlenih (od dizajna, preko proizvodnje, do servisiranja) jednako je važna.

Za nas je čak i najmanji detalj bitan, jer može da ima značajan i pozitivan uticaj na čitav sistem.

Veoma svesna ovih pitanja, kompanija Caleffi je posvećena poslovanju koje dovodi do toga da svi njeni zaposleni osećaju da su direktno uključeni,  i da predstavljaju integralni deo procesa koji doprinosi krajnjem kvalitetu proizvoda.

Zbog toga je naš cilj - i naša filozofija - da se zalažemo za rešenja koja favorizuju ljudski potencijal i inovacije, koja se razvijaju u kontekstu strogog moralnog kodeksa, i koja - kroz naš rad - svedoče o našem fer poslovanju i poštovanju datih obećanja.

Vizija

Liderstvo
U Italiji, naša kompanija je prepoznata kao lider u proizvodnji komponenata za sisteme grejanja i klimatizacije koji se koriste u domaćinstvima i industriji, a cilj nam je da širom zemlje zadržimo našu vodeću poziciju.


Globalizacija
Prisutni smo na tržištu u više od 90 različitih zemalja i poslujemo preko lokalnih predstavništava. Čvrsto verujemo u ujednačen i koordiniran proces internacionalizacije.
Naš cilj je da u budućnosti primenimo interkulturni marketing program koji će se zasnivati na vrednostima koje su zajedničke svima.


Inovacije
Namera nam je da intenziviramo naš program razvoja i istraživanja kako bismo zadovoljili stvarne zahteve tržišta, zato što znamo da povećane tehničke mogućnosti i bolja tehnologija predstavljaju ključne faktore poslovanja u savremenom svetu.
 

Politika kompanije i politika kvaliteta

Ndihmë përdoruesve
Briga o klijentu

Želimo da naše klijentske usluge budu pune obzira i predusretljive u smislu ispunjavanja svih potreba naših klijenata, usluga dostave, konsultantskih usluga i tehničke podrške, razvijenih, pre svega, u cilju zadovoljavanja njihovih potreba.

Leaf
Čuvanje životne sredine

Naš cilj jeste garancija da se energija i sirovine koriste umereno, poštujući životnu sredinu u kojoj živimo, na što je moguće višem nivou.

Archive
Radno okruženje

Naša je želja da radimo u sigurnom i konfornom radnom okruženju, osiguravajući pri tome da naši zaposleni uvek budu svesni rizika koji postoje u njihovim vlastitim aktivnostima. To je okruženje koje stvara dalji podsticaj za lični i profesionalni razvoj.

Graduate
Profesionalna obuka

Naš cilj je da osiguramo kontinuiranu obuku za koju smatramo da je krucijalna u ostvarivanju sposobnosti suočavanja sa izazovima prezentovanim kontinuiranim razvojem tehnologije.

Collaborators
Odnosi sa našim saradnicima

Smatramo da je legitimno i važno da ovi odnosi budu zasnovani na obostranoj i esencijalnoj lojalnosti, transparentnosti i saradnji.

Schemi Caleffi update
Korporativna odgovornost

Želimo da radimo u okviru poštenih ekonomskih i socijalnih očekivanja, kao i pozitivnih očekivanja u odnosu na  životnu sredinu svih privatnih i javnih lica i organa, uključenih u obavljanje aktivnosti naše kompanije.

Law
Pravo i etički kodeks

Mi smo posvećeni  delovanju u saglasnosti sa zakonom i svim pravilima koji su na snazi, kao i podržavanju etički korektnog ponašanja, koje ne kompromituje moralnu i profesionalnu pouzdanost naše kompanije.

Pomeranje