PRETRAŽUJTE KATEGORIJE

Komponente za odzračivanje, odvajanje nečistoće I tretman vode

Razdvajanje nečistoća i vazduha u sistemima grejanja i hlađenja sprečava probleme kao što su: naslage i stvrdnjavanje, gubitak efikasnosti razmene toplote, visoki nivoi buke, kvar uređaja i blokiranje vodova.

Air and dirt separation devices