Caleffi Supporting Energy Transition mobile
Supporting-Energy-Transition

Podrška energetskoj tranziciji

Komponente za toplotne pumpe


Toplotne pumpe menjaju KGH i sektor sanitarnih sistema iz zelene perspektive. Danas je postalo još važnije pronaći rešenja koja podržavaju energetsku tranziciju i primenu obnovljivih izvora energije uz smanjenje uticaja na životnu sredinu.

Naš sveobuhvatni asortiman proizvoda za sisteme toplotnih pumpi poboljšava rad i dugotrajnost novih tehnologija grejanja i hlađenja sa inovativnim komponentama koje garantuju najviši kvalitet, sigurnost i uštedu energije.

 

transizione energetica qualità
Rešenja za kvalitet

Veći kvalitet vode u sistemu

transizione energetica sicurezza
Rešenja za bezbednost

Zaštita sistema i planete

transizione energetica efficienza
Rešenja za efikasnost

Uvek dostupna toplotna energija

le soluzioni caleffi
Caleffi Rešenja

Naš sveobuhvatan asortiman za sisteme toplotnih pumpi

Rešenja za kvalitet

filtro defangatore XF
Podignite kvalitet vode u sistemu toplotne pumpe na najviši nivo pomoću filtera za odvajanje nečistoće

Komponente u sistemu grejanja ili hlađenja su stalno izložene habanju uzrokovanom nečistoćama u vodi.
Ovaj rizik je posebno ozbiljan u delikatnijim sistemima toplotnih pumpi, jer nečistoće mogu da ometaju male unutrašnje prolaze i utiču na pravilan rad unutrašnjih uređaja za podešavanje, smanjujući brzinu protoka.
 

Upotreba magnetnog filtera/separatora nečistoće i obavezno hemijsko tretiranje sa neophodnim aditivima garantuje viši kvalitet vode.

 

Filter/separator eliminiše nečistoće

Ovo održava visok kvalitet vode dok cirkuliše unutar sistema toplotnih pumpi i garantuje optimalan rad, uz uštedu energije do 15%.

Zahvaljujući svom efektu dvostrukog filtriranja, poluautomatski magnetni separator nečistoća sa samočišćenjem može uhvatiti čestice koje su dva puta manje od onih koje uhvati većina filtera trenutno dostupnih na tržištu i ukloniti ih iz sistema, održavajući svoju efikasnost tokom vremena.

Caleffi HED
Uklonite vazduh iz vašeg sistema pomoću visokoefikasnog odzračivača

Bučne cevi, nedovoljne brzine fluida, potpune blokade cirkulacije, slaba razmena toplote i korozija metalnih komponenti su najčešći problemi koji mogu nastati kada postoji vazduh u sistemu.

Zbog toga je od suštinske važnosti da se koristi visokoefikasni odzračivač za sisteme toplotnih pumpi.

Caleffi HED Caleffi XF
Visokoefikasni odzračivač za sisteme toplotnih pumpi

Visokoefikasni odzračivač za sisteme toplotnih pumpi uklanja do 99% vazduha iz sistema i to iz prvog prolaza pri čemu garantuje:

  • optimalnu efikasnost i zaštitu sistema
  • pravilan rad
  • niže troškove održavanja
  • veću uštedu energije


Kada se instalira u kombinaciji sa CALEFFI XF, dodatno produžava životni vek sistema, koji ostaje zaštićen od vazduha i nečistoće za efikasan rad.

Rešenja za bezbednost

iStop Caleffi
Zaštitite svoju investiciju i planetu pomoću ventila za zaštitu od smrzavanja

Sve više ekološki orijentisane, nove tehnologije zahtevaju značajna ulaganja i stoga je važno održavati njihovu zaštitu i dugotrajnost. Hidraulički krugovi u monoblok sistemima imaju spoljnu sekciju koja povezuje mašinu sa ostatkom sistema i koja, iako je kratka i dobro izolovana, može biti izložena riziku od smrzavanja u određenim uslovima, kao što je nestanak struje na nižim temperaturama.


Ventil za zaštitu od smrzavanja štiti sistem toplotne pumpe od stvaranja leda bez smanjenja njegovih performansi i bez upotrebe struje ili štetnih antifriza.

Ventil za zaštitu od smrzavanja koji održava kretanje vode

Ventil za zaštitu od smrzavanja otvara drenažni odvod kako bi se medij u krugu kretao kada temperatura vode dostigne prosečnu vrednost od 3 °C, čime se štiti sistem toplotne pumpe.

Ventil za zaštitu od smrzavanja je jednostavan za ugradnju i održavanje i ima mehanički rad koji ne zahteva napajanje električnom energijom.

Rešenja za efikasnost

separatore idraulico
Maksimalna efikasnost za vaš sistem toplotne pumpe

Toplotna pumpa bi trebalo da nastavi da radi čak i nakon što se od termostata primi naredba za isključenje. Ovo je neophodno, posebno u najhladnije doba godine, jer to znači da se preostala energija u kompresoru može iskoristiti za defrosting (ciklus odmrzavanja izmenjivača toplote). U ovim situacijama, mašini je potrebna konstantna količina toplotne energije i minimalna cirkulacija vode.

U sistemima niske inercije, dodatna zapremina je neophodna za garantovanje toplotne energije i omogućavanje cirkulacije vode, čak i ako postoje zone koje su potpuno ili delimično zatvorene.

Zidni hidraulički separator- akumulacioni rezervoar za toplotnu pumpu za garantovanje minimalne zapremine vode u sistemu

Zidni hidraulički separator akumulacionog - rezervoara za toplotnu pumpu postaje bitan element u obezbeđivanju efikasnosti sistema jer garantuje minimalnu potrebnu količinu vode.

Kada se separator ne može instalirati, koristi se diferencijalni prestrujni ventil, podesiv sa graduisanom skalom koji omogućava da voda cirkuliše pri minimalnom protoku.

Caleffi Rešenja za toplotne pumpe