Caleffi hero Certificazioni mobile
Certificazioni Caleffi
Kompanija

Sertifikati

Caleffi stalno potvrđuje svoj sistem organizacije u skladu sa utvrđenim propisima ISO standarda.

Sistem sertifikacije

Prvi koraci su započeti još pre dvadeset godina kada je kompanija Caleffi po prvi put dobila sertifikat za kvalitet menadžmenta kao i brojne potvrde za proizvode.

A nedavno je dobila i sertifikat za Sistem upravljanja životnom sredinom, kao i sertifikat BS OHSAS 18001:2007 za zdravlje i bezbednost sistema, a još jedan važan cilj kompanije je sticanje najnovijih sertifikata koji se odnose na energiju i etiku. 

Sertifikati sistema kvaliteta dobijeni do danas su potvrđeni od strane BSI sertifikatom za sistem upravljanja kvalitetom, AEOF sertifikatom za olakšani izvoz robe i ICIM i IQNET 14001 sertifikatima za sistem upravljanja životnom sredinom.

Dubinske studije

U cilju osiguranja usaglašenosti našeg Sistema za kvalitet menadžmenta sa zahtevima navedenim u referentnom standardu, Caleffi je preduzeo sve mere osiguranja da zahtevi klijenta i proizvoda budu precizirani, definisani i zadovoljeni, kako bi se poboljšalo zadovoljstvo klijenta, razvoj sistema kontinuiranog napretka, postavljanje usklađenih poslovnih ciljeva, postizanje organizacionih i relacionih uslova, prilagođenih za isticanje definisanih ciljeva , kao i funkcionisanje kompanije koja u potpunosti shvata važnost sadržaja realizacije politike kvaliteta.

Trenutno validne potvrde:

MAJ 2024: ažuriranje sertifikata ISO 9001:2015 obavljeno sa BSI koje uključuje sva Caleffi odeljenja
JANUAR 2022: ažuriranje ISO 9001:2015 sertifikata sa logotipom Accredia umesto UKAS-a.
APRIL 2021: Caleffi je od BSI dobio ažurirani ISO 9001:2015 sertifikat do maja 2024. Sertifikacija je proširena na VMC proizvode.
MAJ 2018: kompanija Caleffi je uspešno ispunila sve uslove za produženje BSI ( British Standard Institution) sertifikata do 2021. godine (  br. sertifikata FM 21654).
MAJ 2017: obnova UNI EN ISO 9001:2015 (ICIM i IQNET sertifikata). Što se tiče BSI sertifikata, Caleffi preduzima korake i u fazi je 'tranzicije' u ispunjavanju zahteva novih 9001:2015 propisanih normi.
APRIL 2015: obnovljen BSI sertifikat do maja 2018.
MAJ 2011: šesta revizija ICIM i IONet potvrda kao dokaz korektnog održavanja sistema održavanja kvaliteta, jačanje imidža kompanije u međunarodnom kontekstu.
APRIL 2010: Sistem održavanja kvaliteta podignut na novi UNI EN ISO 9001: 2008 Stansard.
JUL 2009: Caleffi je dobio obnovljenu potvrdu iz British Standard Institution (BSI).
JUL 2008: Naši sistemi za merenje utrošene toplote imaju potvrdu od BSI.
JUN 2008: Caleffi je nagrađen novom i prestižnom Golden Label Certification ( Potvrda Zlatna Etiketa) koj se daje u cilju priznavanja izuzetnog uspeha kompanije.
MAJ 2008: Novi uspeh-ICIM i IQNET potvrde obnovljene do 2011. Godine.

U cilju nadgledanja naših visokokvalitetnih standarda, povremeno obavljamo anketu na temu zadovoljstva kod naših klijenata.
Dobijeni rezultati su korisni zbog određivanja zasluga, ali i kritika. Razrešenje istih postaje naš cilj.

Sistem za upravljanje životnom sredinom je grupa postupaka, procedura, instrumenata i modela koje jedna organizacija koristi i formalno primenjuje u cilju poštovanja odredbi odgovarajućih zakona. Organizacije koje žele da pribave sertifikat o kvalitetu formalno se obavezuju da će ograničiti kako neposredan tako i posredan uticaj svog poslovanja na životnu okolinu (radi se o pitanjima na koja kompanije mogu da imaju uticaja), da će smanjiti ispuštanje štetnih materija u vazduh, zagovarati smanjivanje proizvodnje otpada, recikliranje, efikasnije korišćenje resursa, i promovisati najbolju praksu vezanu za očuvanje životne sredine. Usvajanje politike neprestanog unapređivanja poslovanja u oblasti zaštite čovekovog okruženja zapravo predstavlja prioritet za organizacije koje imaju sertifikat kvaliteta.

Kompanija Caleffi je oduvek bila svesna toga da ljudske i industrijske aktivnosti, uključujući i aktivnosti same kompanije Caleffi, neminovno utiču na okolnu životnu sredinu, pa je donela svojevoljnu odluku da usvoji Sistem za upravljanje životnom sredinom koji je u junu prošle godine dobio sertifikat UNI EN ISO 14001:2004. Ovaj sistem određuje način na koji kompanija prati i nastoji da neprestano unapređuje svoje poslovanje u odnosu na životnu sredinu, a njegov glavni cilj je da se spreči i smanji uticaj poslovanja kompanije na okolinu.

Pribavljeni su sledeći sertifikati:

  • sertifikat ICIM predstavlja pouzdanu potvrdu sposobnosti Sistema za upravljanje životnom sredinom kompanije Caleffi da izađe u susret specifičnim zahtevima i ispuni unapred definisane ciljeve;
  • sertifikat IQNET, koji traži "Međunarodna mreža certifikata”, prikazuje istovrsne sertifikate koje izdaju članovi Mreže, i pruža garanciju da su sistemi kvaliteta kompanija za koje su sertifikati izdati međunarodno prepoznati. Na ovaj način se favorizuje transparentnost u međunarodnoj trgovini.

29. maj 2012.: Kompanija Caleffi je pribavila AEOF sertifikat – jednostavniji carinski postupak/bezbedniji transport - koji špediteri često traže, a koji omogućuje jedostavniji carinski postupak i nudi olakšice pri bezbednosnoj carinskoj kontroli.

Certifikat se odnosi na ovlašćene špeditere, tj. lica koja posluju na teritoriji Evropske Unije, a koja poseduju sertifikat AEO koji je izdala carinska uprava države članice na osnovu zahteva i uslova koje je odredila Evropska komisija, uključujući pozdanost i bezbednosni status pomenutih lica u međunarodnom lancu snabdevanja.

AEOF sertifikat je prepoznat širom Evrope (kao i u skoro svim zemljama zapadnog sveta). Nastao je kao rezultat sporazuma između Evropske Unije i SAD, a potpisale su ga i mnoge druge države (uključujući Japan, Švajcarsku, Norvešku, Kanadu i Kinu). 

Status ovlašćenog špeditera pruža mnoge trgovinske i poslovne olakšice:

  • manja kontrola dokumentacije, manje skenerskih i fizičkih provera;  
  • ukoliko je određena provera transporta, to se obavlja kao prioritetna radnja;  
  • špediter može da odabere gde će se pomenuta provera izvršiti;
  • olakšan postupak dobijanja postojećih carinskih olakšica;
  • manje informacija koje je potrebno pružiti u zbirnim izjavama;
  • preventivno obaveštavanje o pozitivnom rešenju carinske kontrole koje se odnosi na zbirnu deklaraciju;
  • međusobno prepoznavanje bezbednosnih pograma od strane zemalja koje nisu članice Evropske Unije.

Ukratko, sertifikat garantuje bolje odnose sa carinskim organima, manje zastoje u transportu, povećanu bezbednost, i bolju komunikaciju među stranama uključenim u logistički lanac. Drugim rečima, on pruža značajne prednosti u izvozu robe.

Caleffi je veoma zadovoljan ostvarenim rezultatima , uz stalnu pomoć nadležnih i saradnika, i želi da zahvali ANIMA, EasyFrontier servis kompaniji i gospodinu Familiariju za koordinaciju rada koju sprovodi carina Novara.