Caleffi hero Certificazioni mobile
Certificazioni Caleffi

Certyfikaty

Firma Caleffi jest zaangażowana w ciągłe certyfikowanie swojej organizacji zgodnie z najważniejszymi standardami określonymi w przepisach ISO

Certyfikacja systemu

Ostatnio, nasz system zarządzania środowiskowego w zakładach produkcyjnych oraz procedura eksportu towarów zostały uhonorowane certyfikatami jakości.

Aktualnie, nasz System Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przechodzi proces certyfikacji zgodnie z normą BS OHSAS 18001:2007, a naszym kolejnym wewnętrznym celem jest uzyskanie najnowszych certyfikatów energetycznych i etycznych.

Certyfikaty systemu jakości, które do tej pory uzyskaliśmy, zostały potwierdzone przez certyfikat BSI dla Systemu Zarządzania Jakością, certyfikat AEOF dla ułatwionego eksportu towarów, oraz certyfikaty ICIM i IQNET 14001 dla systemu zarządzania środowiskowego.

Certyfikaty

Aby zagwarantować, że nasz System Zarządzania Jakością spełnia wymagania określone w normie referencyjnej, firma Caleffi przyjęła zobowiązanie do identyfikacji, definiowania i spełniania wymagań klientów i produktów w celu zwiększenia satysfakcji klienta. Naszym celem jest opracowanie systemu ciągłego doskonalenia, ustalenie osiągalnych celów biznesowych oraz stworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych i relacyjnych, które wspierają zidentyfikowane cele. Pragniemy również zapewnić, że cała firma ma pełne zrozumienie znaczenia polityki jakości.

Obecna certyfikacja:

 • MAJ 2024: aktualizacja certyfikacji ISO 9001:2015 przeprowadzona przez BSI z udziałem wszystkich działów Caleffi.
 • STYCZEŃ 2022: aktualizacja certyfikacji ISO 9001:2015 z logo Accredia zamiast UKAS
 • KWIECIEŃ 2021: Caleffi uzyskało od BSI zaktualizowaną certyfikację ISO 9001:2015 do maja 2024 roku. Certyfikacja została rozszerzona na produkty VMC. 
 • MAJ 2018: odnowienie certyfikatu BSI ważnego do maja 2021 r. - nr certyfikatu. FM 21654
 • MAJ 2017: odnowienie certyfikatu UNI EN ISO 9001: 2015 (certyfikaty ICIM i IQNET). Z pomocą BSI certification firma Caleffi rozpoczęła procedurę wprowadzenia nowych wytycznych normy 9001:2015.
 • KWIECIEŃ 2015: odnowienie certyfikatu BSI ważnego do maja 2018 r. (data następnego audytu)
 • CZERWIEC 2012: przedłużenie ważności poświadczenia BSI do maja 2015
 • MAJ 2011: szóste odnowienie certyfikatu ICIM i powiązanego z nim IQNet zaświadczające właściwe utrzymywanie systemu zarządzania jakością i umacniania wizerunku Firmy Caleffi w świecie
 • KWIECIEŃ 2010: system zarządzania jakością podniesiony do nowego standardu ISO 9001:2008 UNI EN
 • LIPIEC 2009: firma Caleffi uzyskała najbardziej aktualny standard British Standard Institution (BSI)
 • LIPIEC 2008: nasze systemy pomiaru ciepła objęte standardem British Standard Institution (BSI)
 • CZERWIEC 2008: Caleffi nagrodzą nową i prestiżową nagrodą: Certyfikat Złotej Etykiety
 • MAJ 2008: kolejny sukces: poświadczenia  ICIM i IQNET zostały przedłużone do 2011

Kierując się zasadą utrzymania wysokich standardów, okresowo prowadzamy badania poziomu satysfakcji naszych Klientów, wyniki są dla nas istotne i ujawniają, opisują punkty krytyczne w naszym systemie, ich odpowiednia analiza pozwala nam przyjąć nowe cle związane z podwyższaniem jakości.

System zarządzania środowiskowego jest zbiorem procesów, procedur, instrumentów, i modeli który nasza organizacja wprowadza w życie i formalnie stosuje spełniając wymogi z obowiązującego w tej kwestii ustawodawstwa. Firma chcąc uzyskach oraz utrzymywać certyfikaty potwierdzające spełnianie standardów jakościowych w odniesieniu do norm środowiskowych formalnie zobowiązuje się do ograniczania swoich aktywności mających bezpośredni lub pośredni negatywny wpływ na środowisko naturalne, poprzez redukcje emisji, wspieranie recyklingu, wydajniejsze wykorzystywanie zasobów materiałowych i energetycznych, a także zarządzania odpadami. Priorytetem naszej Firmy która posiada certyfikowany najwyższy standard dbałości o środowisko jest stale podnoszenie naszej dbałości o środowisko poprzez wzrost efektywności środowiskowej co jest nasza polityką.

Firma Caleffi zawsze była świadoma, że wszelka działalność człowieka i przemysłu, w tym jej własna, ma wpływ na otaczające środowisko, dlatego też dobrowolnie zdecydowała się na przyjęcie Systemu Zarządzania Środowiskiem. W czerwcu ubiegłego roku firma otrzymała certyfikat UNI EN ISO 14001:2004. System ten reguluje działalność firmy w celu monitorowania i poprawy jej wyników w zakresie ochrony środowiska, a jego głównym celem jest zapobieganie i zmniejszanie wpływu jej działalności na środowisko.

Poniżej prezentujemy uzyskane certyfikaty:

 • CZERWIEC 2021: aktualizacja do UNI EN ISO 14001:2015.
 • CZERWIEC 2012: uzyskanie certyfikatu UNI EN ISO 14001:2004.


Certyfikat ICIM jest wiarygodnym dowodem na to, że System Zarządzania Środowiskiem w Caleffi spełnia określone wymagania i osiąga wyznaczone cele;

Certyfikat IQNET, wymagany przez "The International Certification Network", podkreśla jednakową wartość certyfikatów wydanych przez jej członków i rozszerza uznanie certyfikacji systemów jakości przedsiębiorstw przez rynki światowe, w celu promowania przejrzystości w handlu międzynarodowym.

29 maja 2012: Firma Caleffi uzyskała potwierdzenie AEOF – stwierdzające wdrożenie uproszczonych procedur transportowych, oraz bezpieczeństwa transportów, jest to ważne gdyż wdrożony system uprasza procedury logistyczne w odniesieniu do naszych Klientów, dostawy do nich realizowane są z zastosowanie procedury uproszczonej w stosunku do procedur celnych, transportu międzynarodowego.

Certyfikat dotyczy podmiotów w obszarze celnym UE i zaświadcza o solidności i wiarygodności Firmy. W odniesieniu do certyfikowanych i upoważnionych Firm można stosować, po wdrożeniu odpowiednich dyrektyw Komisji Europejskiej oraz spełnieni ich warunków, uproszczone procedury w łańcuchu dostaw których te organizacje są ogniwami.

Certyfikaty AEOF są respektowane przez większość krajów gospodarek zachodniej Europy, wprowadzenie usprawnień i udogodnień i wywodzi się z porozumienia zawartego pomiędzy UE a USA i dotyczy także innych krajów rozwiniętych w tym: Japonii, Szwajcarii, Norwegii, Kandy i Chiny. 

Dla Firmy uzyskanie i utrzymywanie certyfikatu jest ważne gdyż umożliwia:

 • Mniejsza biurokracja, mniej dokumentów generowanych
 • Szybsze kontrole dostaw, kiedy istnieje potrzeba kontroli
 • Firma może wskazać miejsce przeprowadzenia kontroli transportu
 • Uproszczone procedury celne
 • Mniej wymagań w zakresie informacji zamieszczanych w dokumentacji
 • Zbiorcze deklaracje celne podlegające kontroli sumarycznej
 • Wzajemne uznawanie procedur celnych z krajami z poza UE

W skrócie: certyfikat gwarantuje lepsze i skuteczniejsze relacje z organizacjami celnymi, lepszą logistykę produktów, mniej pomyłek i opóźnień w transportach, większe bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym oraz lepsza komunikację pomiędzy partnerami w łańcuch u dostaw.

Firma Caleffi jest zadowolona z drogi którą obrała mającej na celu stałe podnoszenie jakości, chciał przy tym podziękować parterom tego projektu: ANIMA, EasyFronitier oraz Mr. Familiari za koordynację działań oraz pracę wykonaną wspólnie z organami celnymi prowincji Novara.

 • 20 czerwca 2022 - odnowienie certyfikatu PZH, następna certyfikacja w 2025 roku
 • 19 czerwca 2019 - odnowienie certyfikatu PZH, następna certyfikacja w 2022 roku
 • 16 lipca 2014 - produkty firmy Caleffi, oferowane na rynku polskim otrzymały atest PZH