PRZEGLĄDAJ W KATEGORII

Termostatyczne zawory do cyrkulacji c.w.u.

Termostatyczny zawór cyrkulacyjny służy do automatycznego równoważenia obiegów instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, tak aby zapewnić we wszystkich odcinkach instalacji żądane wartości temperatury.