PRZEGLĄDAJ W KATEGORII

Zawory zwrotne

Zawór zwrotny jest urządzeniem zabezpieczającym sieć wodociągową przed przepływem wody zanieczyszczonej z instalacji wewnętrznej. Zjawisko to może wystąpić w wyniku zmian ciśnienia w sieci wodociągowej w sposób powodujący odwrócenie kierunku przepływu. Zawór zwrotny, instalowany pomiędzy siecią wodociągową a instalacją wewnętrzną wody użytkowej, zapobiega kontaktowi wody w obu instalacjach i zamyka się automatycznie w przypadku wystąpienia warunków przepływu zwrotnego.