PRZEGLĄDAJ W KATEGORII

Statyczne urządzenia równoważące

Statyczne zawory równoważące są urządzeniami hydraulicznymi służącymi do ręcznej dokładnej regulacji natężenia przepływu czynnika cieplnego.