PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Statické vyvažovacie zariadenia

Statické vyvažovacie ventily sú hydraulické zariadenia, ktoré presne regulujú rýchlosť prietoku tepelného média manuálne privádzaného do koncových prvkov v systéme.