Solutions Caleffi hero mobile
Caleffi Solutions hero banner

Riešenia pre udržateľnejšiu budúcnosť

 

Naše riešenia zahŕňajú ideálnu rovnováhu technických vlastností, výkonu a udržateľného prístupu.
Každý z nich vyzdvihuje výhody, ktoré ponúka z hľadiska úspory energie a ochrany zdrojov pre inštalatérov, používateľov aj životné prostredie. 

supportiamo la transizione energetica
Podpora prechodu energie

Naše špeciálne komponenty ponúkajú optimálny a trvalý výkon, vysokú účinnosť a bezpečnosť vo vykurovacích a chladiacich systémoch tepelných čerpadiel.

Caring for water and people’s health
Starostlivosť o vodu a zdravie ľudí

Vysoko kvalitná pitná voda rozvádzaná po bytových vodovodných sieťach znamená bezpečné používanie. Naše produkty sú navrhnuté a vyvinuté tak, aby zabránili kontaminácii následným médiom, optimalizovali spotrebu a stabilizovali teploty a prietoky, aby užívateľovi poskytli pokoj.

Better water management
Lepšie hospodárenie s vodou

Maximálna účinnosť, až 15 % úspora energie a znížené náklady na údržbu, keď namontujete naše komponenty na úpravu vody.

Smart design of eco-friendly buildings
Inteligentný dizajn pre ekologické budovy

Až 22 % úspora energie, zaručené zníženie odpadu, ako aj výhody pre konečného užívateľa a životné prostredie, ak sú naše vyvažovacie zariadenia správne aplikované v rámci projektu budovy.

comfort sostenibile VMC
Udržateľný komfort vzduchu

Obnova vzduchu bez plytvania energiou na dosiahnutie cieľa zdravia v uzavretom prostredí. Naše systémy riadenej mechanickej ventilácie (VMC) slúžia zdraviu v domácom prostredí.

comfort sostenibile HVAC
Udržateľný komfort pre systémy HVAC

Náš rad vykurovacích a chladiacich systémov kombinuje komfort a energetickú účinnosť pre koncového užívateľa a zároveň podporuje lepšie povedomie o spotrebe, čo sa premieta do zodpovednejšieho správania a výrazného zníženia nákladov na energiu.

The Caleffi Green
NAŠA ZELENÁ (R)EVOLÚCIA

The Caleffi Green