solution smart design hero mobile
solution smart design hero

Inteligentný dizajn

Komponenty na vyrovnávanie obvodu


Systémové vyváženie zaručuje efektivitu a komfort vo všetkých fázach prevádzky systému.
Stáva sa nevyhnutným pri modernizácii starších systémov zavádzaním nových generátorov, obehových čerpadiel a špičkových riadiacich systémov na zníženie plytvania energiou.

Inteligentný dizajn ekologických budov šetrných k životnému prostrediu odporúča zariadenia na vyrovnávanie obvodov, aby sa zaručila úspora energie až 22 % s jasným prínosom pre užívateľa aj životné prostredie.

consumi ridotti icona
Riešenia pre nižšiu spotrebu

Systémy s konštantným prietokom

bilanciamento termico icona
Riešenia pre efektívne vyváženie

Systémy s premenlivým prietokom

performance energetiche icona
Riešenia pre optimálny energetický výkon

Ekologické budovy

le soluzioni caleffi
Caleffi Riešenia

Náš komplexný sortiment pre inteligentný dizajn

Riešenia pre nižšiu spotrebu

serie 130 Caleffi
Systémy s konštantným prietokom

Jednoduché riadenie a stabilné prevádzkové podmienky umožňujú relatívne jednoduché vyvažovanie týchto systémov. Postup zahŕňa vyrovnávanie poklesu tlaku v rôznych okruhoch pomocou statických vyvažovacích ventilov, známych aj ako dvojité regulačné ventily, na zavedenie cielených a kalibrovaných poklesov tlaku.

Statický vyvažovací ventil

Vysoký tepelný komfort a nízka spotreba energie. Vyrovnávací ventil pre hydraulické okruhy ponúka presnú reguláciu prietoku tepelného média napájajúceho koncové jednotky.
Prietok je meraný vstavaným, presným a ľahko čitateľným Venturiho zariadením.

Riešenia pre efektívne vyváženie

componenti impianti a portata variabile
Systémy s premenlivým prietokom

Tieto systémy sa obzvlášť ťažko vyvažujú, hlavne kvôli neustálym zmenám diferenčného tlaku ovplyvňovaným prevádzkou zónového ventilu. V týchto prípadoch majú statické zariadenia obmedzenú účinnosť. Pre adekvátne vyváženie musia byť nainštalované zariadenia, ktoré môžu fungovať pri prispôsobovaní sa zmenám prietoku a tlaku.

Najvhodnejší je tlakovo nezávislý regulačný ventil, kompaktný automatický regulátor prietoku a spätný dynamický termostatický radiátorový ventil.

Dynamické vyvažovacie ventily

Tlakovo nezávislý regulačný ventil pozostáva z automatického ventilu na reguláciu diferenčného tlaku a ventilu na reguláciu prietoku. Ak je vybavený proporcionálnym pohonom alebo zariadením ON-OFF, môže riadiť aj ovládanie koncovej jednotky.

Kompaktný automatický regulátor prietoku obmedzuje jeho maximálnu hodnotu a udržuje ju konštantnú a stabilnú, napriek možným výkyvom diferenčného tlaku v okruhu.

Riešenia pre optimálny energetický výkon

Serie 149 Caleffi
Ekologické budovy

Napriek systémovému vyvažovaniu určenému na optimalizáciu energetickej hospodárnosti budov sa správa koncových jednotiek – ako sú fan-coily, chladiace trámy alebo vzduchotechnické jednotky – môže veľmi skomplikovať, ak proces nie je riadený efektívne a pomocou vhodných nástrojov.

Pripájacie a regulačné jednotky uľahčujú inštaláciu zariadení a vykonávanie bežnej a nerutinnej údržby koncovej jednotky, ako aj uľahčujú jej ovládanie.
 

Pripájacia a regulačná jednotka pre uľahčenie obsluhy a údržby

Súprava pre pripojenie a reguláciu HVAC jednotky uľahčuje prácu inštalatéra. Vyváženie hydraulického okruhu, filtrácia, preplachovanie a nastavenie prietoku v jednom zariadení. Počet pripojení je minimalizovaný, aby sa zabránilo úniku. Montáž je univerzálna vďaka ovládacím páčkam na boku. Uvedenie do prevádzky a údržba sú zjednodušené bez zníženia energetickej účinnosti, ktorú zaručuje vopred vytvarovaný izolačný plášť, ktorý tiež zabraňuje problémom s kondenzáciou.

objavte viac: naši podrobní sprievodcovia

Caleffi Riešenia pre inteligentný dizajn