PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Zariadenia na reguláciu diferenčného tlaku

Regulačný ventil diferenciálneho tlaku udržiava stály rozdiel v tlaku medzi dvoma bodmi hydraulického okruhu na nastavenej hodnote. Diferenciálny obtokový ventil zabezpečuje recirkuláciu toku úmerne k počtu uzavretých ventilov a obmedzuje tak maximálnu hodnotu tlakového rozdielu vytváraného čerpadlom.