PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Zónové ventily so servopohonom, rozdeľovače, skrinky a príslušenstvo

Riadiace a regulačné zariadenia sa používajú na riadenie hodnôt energie obiehajúcej v systéme na základe dopytu od jednotlivých používateľov.

Zone and motorised valves, distribution manifolds, boxes and accessories