PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Spätné ventily

Spätný ventil s kontrolou proti znečisteniu je ochranné inštalatérske zariadenie, ktoré dokáže zabrániť spätnému toku znečistenej vody do sieťovej sústavy. K tomu môže dôjsť kvôli zmenám v tlaku v rozvodnej sieti, v dôsledku ktorých prúdi voda späť. Spätný ventil, ktorý je osadený medzi sieťovým vodovodným systémom a systémom používateľa vo vodovodných rozvádzacích systémoch, zabraňuje akémukoľvek kontaktu medzi vodou v dvoch systémoch, nakoľko sa automaticky uzavrie pri výskyte spätného toku.