Caleffi hero Software mobile
Caleffi-hero-Software

Softvér

INTERNÁ NAVIGÁCIA
Software Schemi Caleffi
SOFTVÉR
Schémy: Caleffi Schemes
 • Webová aplikácia, pomocou ktorej spoznáte svoje výrobky a objavíte nové riešenia
 • Pomocou návrhov si vyberte schému, ktoré vyhovuje vašim potrebám
 • Objavte výrobky a ich technické vlastnosti 
 • Exportujte celé riešenie vo verzii .pdf alebo .dxf pre svoj AutoCAD projekt
Pipe Sizer
SOFTVÉR
Dimenzovanie potrubia: Pipe Sizer
 • Zmeňte veľkosť a vypočítajte rozmery potrubí a vedení pre hydraulické alebo vzduchotechnické zariadenia
 • Vyberte si svoje potrubia z najčastejších typov
 • Nastavte želané jednotky merania pre všetky použité fyzikálne parametre
 • Dostupné pre stolové a mobilné zariadenia
Caleffi Water Sizer
SOFTVÉR
Dimenzovanie komponentov: Domestic Water Sizer
 • Rýchla a správna úprava veľkosti hlavných komponentov domácich vodovodných systémov
 • Zadanie konkrétnych projektových údajov, navrhnú sa výrobky vhodné pre podmienky používania
 • Dostupné pre stolové a mobilné zariadenia