The Caleffi Green
SPOLOČNOSŤ

The Caleffi Green

The Caleffi Green

The Caleffi Green je projekt, ktorý výrazne podporuje náš prezident Marco Caleffi.

Tento projekt bol koncipovaný s cieľom zvýšiť povedomie o úlohe, ktorú môžeme všetci zohrávať a ako môžeme prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju.

Udržateľnosť pre nás znamená zabezpečenie environmentálneho, sociálneho a ekonomického blahobytu pre budúce generácie spojením tepelného komfortu a úspor vody a energie, ktoré zaručujú naše produkty.

The Caleffi Green in numbers
100%
Recyklácia dodaných polyetylénových obalov
-60%
Polyetylénu na výstupné balenie
98%
Obnovený plastový odpad
The Caleffi Green Our commitment
Náš záväzok

V posledných rokoch sme sa rozhodli udržiavať krátky dodávateľský reťazec: v skutočnosti dnes 98,7 % surovín používaných na výrobu produktov Caleffi pochádza z Európy a 85 % výlučne z Talianska.

Táto uvedomelá voľba nám umožňuje priamo a nepretržite monitorovať našich dodávateľov, výrazne znižovať emisie CO2 a uistiť sa, že neodoberáme naše materiály z krajín, kde ľudská práca nie je cenená, rešpektovaná a rozvinutá.

The Caleffi Green Sustainability
Udržateľnosť podľa Caleffiho

Sme si vedomí skutočnosti, že inovácie nestačia na to, aby držali krok s požiadavkami trhu: musíme prevziať zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré robíme a ktoré ovplyvňujú všetky zainteresované strany a územia. Udržateľnosť sa teraz stala hmatateľným, široko uznávaným konceptom a zmena je nielen potrebná a nevyhnutná, ale mnohí ju vyžadujú.

V roku 2015 Agenda OSN 2030 načrtla smer globálneho trvalo udržateľného rozvoja a čoraz viac spotrebiteľov oceňuje úsilie spoločností pri implementácii postupov zameraných na dosiahnutie týchto cieľov.

Sustainability_report_800x800.jpg
Sustainability report