PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Dynamické vyvažovacie a ovládacie zariadenia

Dynamické vyvažovacie ventily udržujú rýchlosť prietoku tepelného média na konštantnej úrovni, aj pri kolísaní diferenciálneho tlak u v hydraulickom okruhu, v ktorom sú nainštalované. Používajú sa na automatické vyváženie hydraulického okruhu, aby zabezpečili projektovaný prietok do všetkých koncových prvkov.