PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Regulačné guľové ventily

Regulačné ventily je možné používať v uzavretých okruhoch vykurovacích a chladiacich systémov na riadenie prietokovej rýchlosti (dvojcestné ventily) a na reguláciu teploty zmiešavaním média primárneho okruhu so spätným médiom systému (trojcestné ventily) za účelom dosiahnutia požadovanej teploty toku pre používateľa.