PRETRAŽITE KATEGORIJE

Regulacijski kuglasti ventili

Regulacijski ventili mogu se upotrebljavati u zatvorenim sustavima za grijanje i hlađenje za regulaciju protoka brzine (dvoputni ventili) i regulaciju temperature miješanjem sredstva u primarnom krugu sa sredstvom iz povrata (troputni ventili) kako bi se za korisnika osigurala željena temperatura protoka.