Caleffi hero Certificazioni mobile
Certificazioni Caleffi

Certifikati

Caleffi uvijek nastoji biti u korak s najvažnijim ISO standardima. Također ima strogu politiku kvalitete, očuvanja okoliša, zdravlja i sigurnosti.

Certificiranje sustava

Nedavno su certificirani Sustav upravljanja okolišom proizvodnih mjesta i proces izvoza robe.

Danas je u fazi dobivanja certifikat Sustava upravljanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, standard BS OHSAS 18001:2007, a sljedeći važan cilj poduzeća je stjecanje najnovijih certifikata koji se odnose na energiju i etiku.

Dosad dobiveni certifikati dokazuju se potvrdama sa BSI certifikatom za Sustav upravljanja kvalitetom, potvrdom AEOF-a za pojednostavljenje izvoza roba i potvrdama ICIM i IQNET 14001 za Sustav upravljanja okolišem.

Dubinske studije

Kako bi se osigurala usklađenost Sustava za kvalitetu sa zahtjevima navedenima u referentnom standardu, Caleffi poduzima sve mjere predostrožnosti da zahtjevi klijenata i proizvoda budu prepoznati, definirani i zadovoljeni, kako bi korisnici bili zadovoljni, razvija sustav kontinuiranog napretka, postavlja poslovne ciljeve, organizacijske i racionalne uvjete koji pomažu pri postizanju definiranih ciljeva, kao i funkcioniranju poduzeća koje u potpunosti shvaća važnost sadržaja i realizacije Politike kvalitete.

Trenutno valjane potvrde su:

SVIBANJ 2024: ažuriranje certifikata ISO 9001:2015 provedeno s BSI-om uključujući sve odjele Caleffija
SIJEČANJ 2022: ažuriranje certifikata ISO 9001:2015 s logotipom Accredia umjesto UKAS-a.
TRAVANJ 2021: BSI je Caleffi dobio ažurirani certifikat ISO 9001:2015 do svibnja 2024. Certifikacija je proširena na VMC proizvode.
SVIBANJ 2018: Obnovljen certifikat BSI (British Standard Intitution) do 2021. godine (certifikat br. FM 21654).
SVIBANJ 2017 obnova UNI EN ISO 9001:2015 (ICIM i IQNET certifikati). Kada je u pitanju certifikacija BSI, Caleffi je trenutno u prijelaznoj fazi na novu normu standarda 9001:2015.
TRAVANJ 2015: obnova certifikata BSI do svibanj 2018;
LIPANJ 2012: obnovljena potvrda od BSI do svibanj 2015, kada slijedi sljedeća revizija;
SVIBANJ 2011: šesta revizija ICIM i IONet potvrda kao dokaz korektnog održavanja sustava, održavanja kvalitete, jačanje imidža poduzeća u međunarodnom kontekstu;
TRAVANJ 2010: Sustav održavanja kvalitete podignut na novi UNI EN ISO 9001: 2008 standard.
SRPANJ 2009: Caleffi je dobio obnovljenu potvrdu iz British Standard Institution (BSI).
SRPANJ 2008: Naši sustavi za mjerenje potrošene topline imaju potvrdu od BSI.
LIPANJ 2008: Caleffi je nagrađen novom i prestižnom Golden Label Certification (Potvrda Zlatna Etiketa) koja se daje u cilju priznavanja izuzetnog uspjeha poduzeća.
SVIBANJ 2008: Novi uspjeh - ICIM i IQNET potvrde obnovljene do 2011. godine.

U cilju nadgledanja naših visokokvalitetnih standarda, povremeno provodimo istraživanje o zadovoljstvu korisnika. 
Dobiveni rezultati su korisni zbog određivanja zasluga, ali i kritika. Rješavanje istih postaje naš cilj.

Sustav upravljanja okolišem je skup procesa, procedura, instrumenata i modela koje organizacija provodi i službeno primjenjuje kako bi zakonski uvjeti bili zadovoljeni. Organizacije koje zatraže i dobiju certifikate o kvaliteti službeno se obavezuju da će ograničiti direktan utjecaj (vlastitog djelovanja) na okoliš, no također i indirektan utjecaj (pitanja okoliša na koja mogu donekle utjecati), smanjiti emisije, promovirati razvrstavanje i recikliranje otpada, efikasniju upotrebu resursa te odgovorno ponašanje prema okolišu. Prioritet organizacija koje imaju certifikat o kvaliteti je prihvaćanje politike kontinuiranog poboljšavanja vlastitog ophođenja s okolišem.

Caleffi je oduvijek bio svjestan da ljudsko i industrijsko djelovanje, uključujući i vlastito, utječu na okoliš te je stoga svojevoljno prošlog lipnja prihvatio Sustav upravljanja okolišem, certificiran po UNI EN ISO 14001:2004. Ovaj Sustav regulira način na koji poduzeće nadgleda i poboljšava vlastito ophođenje s okolišem, s glavnim ciljem da spriječi i smanji utjecaj vlastitog djelovanja.

Caleffi posjeduje sljedeće certifikate:

  • ICIM cetrifikat svjedoči o sposobnosti Caleffijevog Sustava upravljanja okolišem da održi specifične zahtjeve i ispuni zadane ciljeve;
  • IQNET certifikat, kojeg zahtjeva “The International Certification Network”, dokazuje usklađenost certifikata koje izdaju njegovi članovi te jamči međunarodno priznavanje certificiranih sustava kvalitete, čime se postiže veća transparentnost u međunarodnoj trgovini.

9. svibnja 2012.: Poduzeće Caleffi je pribavilo AEOF certifikat - jednostavniji carinski postupak/sigurniji transport – koji špediteri često traže, a koji omogućuje jednostavniji carinski postupak i nudi olakšice pri sigurnosnoj carinskoj kontroli.

Certifikat se odnosi na ovlaštene špeditere, tj. na osobe koje posluju na teritoriju Europske Unije, a koja posjeduju certifikat AEO koji je izdala carinska uprava države članice, na osnovu zahtjeva i uvjeta koje je odredila Europska komisija, uključujući pouzdanost i sigurnosni status spomenutih osoba u međunarodnom lancu opskrbe.

AEOF certifikat je prepoznat širom Europe (kao i u skoro svim zemljama zapadnog svijeta). Nastao je kao rezultat sporazuma između Europske Unije i SAD-a, a potpisale su ga i mnoge druge države (uključujući Japan, Švicarsku, Norvešku, Kanadu i Kinu).

  • status ovlaštenog špeditera pruža mnoge trgovinske i poslovne olakšice:
  • manja kontrola dokumentacije, manje skenerskih i fizičkih provjera;  
  • ukoliko je određena provjera transporta, to se obavlja kao prioritetna radnja;
  • špediter može odabrati gdje će se spomenuta provjera izvršiti;
  • olakšan postupak dobivanja postojećih carinskih olakšica;
  • manje informacija koje je potrebno pružiti u zajedničkim izjavama;  
  • preventivno obavještavanje o pozitivnom rješenju carinske kontrole koje se odnose na zajedničku deklaraciju;  
  • međusobno prepoznavanje sigurnosnih programa od strane zemalja koje nisu članice Europske Unije.

Ukratko, certifikat garantira bolje odnose s carinskim organima, manje zastoje u transportu, povećanu sigurnost i bolju komunikaciju među stranama uključenim u logistički lanac. Drugim riječima, on pruža značajne prednosti u izvozu robe.

Poduzeće Caleffi  je u potpunosti zadovoljno s postignutim rezultatima dostignutim zahvaljujući stalnoj suradnji s agencijama i pojedincima, te se zahvaljuje ANIMI, poduzeću EasyFrontier i g. Familiariju za koordinaciju rada carinskih službenika u Novari.