PRETRAŽITE KATEGORIJE

Sigurnosni ispusni ventili

Sigurnosni ventili upotrebljavaju se za regulaciju tlaka na generatorima topline u sustavima grijanja, na jedinicama za pohranu tople vode u sustavima za pripremu sanitarne tople vode u kućanstvima, te u hidrauličnim sustavima.