ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Безбедносни вентили

Сигурносните вентили за ослободување се користат за контрола на притисокот на генераторите на топлина во системите за греење, на единиците за складирање топла вода во системите за вода во домаќинството и во хидраулични системи.