ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Термостатски вентили за мешање за соларни термални системи

Термостатскиот вентил за мешање се користи во соларни термални системи кои произведуваат топла вода за потребите во домаќинството. Дизајниран е да ја одржува претходно поставената температура на измешаната вода што се доставува до прекинувачот на корисникот, кога има варијации во температурата и притисокот на топлата и ладната вода на влезот или во брзината на исцрпениот проток.