Browse door de categorieën van

Thermostatische mengventielen voor zonne-energieinstallaties

Het thermostatische mengventiel wordt gebruikt in zonne-energie-installaties voor de productie van warm water voor sanitaire toepassingen. Het heeft als functie het mengwater dat naar het aftappunt gezonden wordt constant op de ingestelde temperatuur te houden, ook als de temperatuur- en drukomstandigheden van het warme en koude water bij de inlaat of het verbruikte debiet variëren.