Procházejte kategorie

Termostatický směšovací ventil pro solární tepelné systémy

Termostatický směšovací ventil se používá v solárních tepelných systémech, které vytvářejí teplou vodu pro domácí účely. Jeho funkcí je udržovat předem nastavenou teplotu smíšené vody přiváděné k výstupu uživatele při výkyvech teploty a tlaku teplé a chladné vody na vstupu nebo v odběrovém průtoku.