Procházejte kategorie

Úprava teplé vody

Polyfosfátové vypouštěcí zařízení omezuje tvorbu vápence v domácím vodovodním systému a v zařízeních, která jsou k němu připojená. Pomáhá průběžně udržovat původní úrovně výkonu tepelné výměny generátoru a výměníku tepla v produkčním okruhu DHW.