ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Домашен третман со топла вода

Диспензерот за полифосфат го ограничува формирањето на бигор во системот за вода во домаќинството и во уредите поврзани со него. Тоа помага да се одржат оригиналните нивоа на перформанси за размена на топлина на генераторот и разменувачот на топлина во циклусот за производство на DHW со текот на времето.