Caleffi hero Mission mobile
Caleffi Mission
Компанија

Мисија

Да се биде лидер во 90 земји, во ерата на глобализацијата, значи спроведување хомогени процеси на интернационализација, фокусирање на иновации и почитување на основите на нашата филозофија.

Мисија

Успехот на нашата компанија се базира на вкупниот квалитет, што зависи од квалитетот на секоја операција вклучена во целиот производствен процес.

Затоа, сите активности на нашиот персонал (од дизајн преку производство до услуга по продажба) се подеднакво важни.

За нас, дури и најмалиот детаљ е важен, бидејќи знаеме дека истиот може да има значајно и позитивно влијание врз целиот систем. Свесни за овие работи, во Калефи се посветивме да работиме на начин што го прави секој член на персоналот да се чувствува директно вклучен и како составен дел од процесот што придонесува за конечниот квалитет.

Затоа, имаме за цел, што е и нашата филозофија, да промовираме избори што ги фаворизираат човечките ресурси и иновации, следејќи  строг морален кодекс, кој преку нашите дела ја потврдува нашата правичност и почитување на преземените обврски.

Визија

Лидерство
Ние сме признат лидер во производството на компоненти за греење и климатизација за домашна и индустриска употреба во Италија и наша цел е да ја задржиме позицијата број еден низ целата земја.


Глобализација
Ние сме присутни во повеќе од 90 земји во светот и работиме преку локални филијали. Цврсто веруваме во еднообразна и координирана интернационализација.
Нашата цел во иднина е да спроведеме интеркултурна маркетинг програма базирана на заеднички вредности.


Иновации
Имаме намера да ја интензивираме нашата програма за истражување и развој во обид да ги задоволиме вистинските барања на пазарот, бидејќи знаеме дека зголемените технички способности и подобра технологија се клучните фактори за водење бизнис во современиот свет.
 

Филозофија

Ndihmë përdoruesve
Грижа за клиентите

Сакаме нашите услуги на клиентите да бидат се повеќе скрупулозни и внимателни кон потребите на нашите клиенти, давајќи услуги, консултантски и техничка поддршка развиена специјално за да ги задоволат нивните потреби.

Leaf
Почитување на животната средина

Наша цел е да гарантираме дека енергијата и суровините ги користиме со заштеда, почитувајќи ја животната средина во која живееме колку што е можно повеќе.

Archive
Работна средина

Сакаме да работиме во безбедна и удобна работна средина, осигурувајќи се дека секој е свесен за ризиците вклучени во сопствените активности. Околина која создава дополнителен поттик за личен и професионален развој.

Graduate
Професионална обука

Наша цел е да обезбедиме континуирана обука, за која сметаме дека е од клучно значење за да можеме да се соочиме со предизвиците претставени од континуираната еволуција на технологијата.

Collaborators
Односи со нашите соработници

Сметаме дека е и легитимно и важно овие односи да се засноваат на взаемна и суштинска лојалност, транспарентност и соработка.

Schemi Caleffi update
Корпоративна одговорност

Сакаме да работиме со должно внимание и да сме фер што се однесува на економските, социјалните и еколошките очекувања на сите приватни и јавни страни вклучени во активностите на нашата компанија.

Law
Почитување на законот и Етичкиот кодекс

Ние сме посветени да работиме во согласност со законот и сите важечки прописи, како и да поддржуваме етички исправно однесување што не ја загрозува моралната и професионалната сигурност на нашата компанија.

Врти