Caleffi hero Mission mobile
Caleffi Mission

Misja

Bycie liderem w 90 krajach, w dobie globalizacji, oznacza wdrażanie jednorodnych międzynarodowych procesów, skupianie się na innowacyjności i poszanowanie podstaw naszej filozofii

Misja

Sukces firmy Caleffi bazuje na polityce zapewnienia jakości na każdym etapie tworzenia produktu (Total Quality), w który angażujemy każdego naszego pracownika. Dotyczy to całego cyklu życia produktu, od wstępnej fazy projektowania, aż do obsługi posprzedażowej naszych produktów.

Dla zapewnienia najwyższej jakości przykładamy wagę nawet to najdrobniejszych elementów związanych z produkcją, czy projektowaniem. Mamy świadomość tego, że usprawniając nawet z pozoru małe elementy w procesie wytwarzania, jesteśmy w stanie wytworzyć pozytywny wpływ na finalną jakość produktu oraz cały system. Jesteśmy przekonani o tym, że każda osoba zatrudniona w naszej firmie swoim podejściem do wykonywanej pracy oraz osobistym zaangażowaniem i poświęceniem ma realny wpływ na całość procesu, co przekłada się na końcową, wysoką jakość naszych produktów.

Dlatego też naszym celem, i jednocześnie naszą filozofią działania, jest promowanie wyborów sprzyjających zasobom ludzkim oraz innowacyjności, realizowanych w kontekście ścisłego kodeksu moralnego, który poprzez nasze działania, świadczy o naszej uczciwości i poszanowaniu podjętych zobowiązań.

Wizja

Przywództwo
Jesteśmy wieloletnim liderem włoskiego rynku urządzeń i komponentów związanych z ogrzewaniem, klimatyzacją oraz instalacjami wody użytkowej dla użytkowników domowych i instytucjonalnych. Naszym celem jest utrzymanie pozycji lidera w tym zakresie.


Globalizacja
Nasza firma jest obecna w 70 krajach, pragnąc być jak najbliżej klienta. Dążymy do dostosowania naszej oferty i sposobu działania do lokalnych standardów.

Zdecydowanie wierzymy w pozytywne skutki skoordynowanych działań na rynku międzynarodowym. Tworzymy przekaz dotyczący naszych rozwiązań, oparty na wspólnych wartościach dla wszystkich.


Innowacja
Nie ustajemy w działaniach zmierzających do zintensyfikowania naszych aktywności związanych z prowadzonymi przez naszą Firmę programami badawczo–rozwojowymi dążąc do zaspokojenia prawdziwych i naturalnych potrzeb rynków, na których jesteśmy obecni. Wiemy jak ważne, wręcz niezbędne jest stałe podnoszenie technicznej sprawności oraz jakości naszych urządzeń, co jest nieodzowne w przypadku prowadzenia interesów na wielu rynkach na świecie.
 

Filozofia

Ndihmë përdoruesve
Obsługa Klienta

Dążymy do sytuacji, w której nasz dział obsługi będzie idealnie zorientowany na potrzeby naszych klientów, zapewniając usługi dotyczące sprzedaży i wsparcia technicznego naszych produktów na najwyższym możliwym do osiągnięcia poziomie.

Leaf
Szacunek dla środowiska

Nasz cel to zapewnienie oszczędnego wykorzystania energii i surowców, dbając o środowisko naturalne, w jakim żyjemy, w jak największym stopniu.

Archive
Środowisko pracy

Tworzymy bezpieczne środowisko pracy, w którym panuje przyjemna atmosfera, a każdy z nas jest świadomy potencjalnego ryzyka i niebezpieczeństw związanych z naszą działalnością. Pracujemy w otoczeniu, które zapewnia nam możliwości rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego.

Graduate
Szkolenia zawodowe

Nieustający rozwój technologiczny w naszej branży stanowi dla nas wyzwanie. Mamy świadomość, jak istotne jest dlaciągłego rozwoju stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszych pracowników.

Collaborators
Relacje ze współpracownikami

Nasze wewnętrzne relacje opierają się na zasadzie wzajemnej lojalności, transparentności oraz szeroko rozumianej współpracy. Wiemy że poszanowanie tych zasad we wzajemnych relacjach służy budowaniu dobrej atmosfery pracy i zapewnia rozwój osobisty oraz rozwój naszej Firmy.

Schemi Caleffi update
Odpowiedzialność korporacyjna

W naszej działalności z szacunkiem podchodzimy do zagadnień związanych z oczekiwaniami społecznymi i środowiskowymi w rejonach naszych aktywności. W podejmowanych działaniach kierujemy się względami sprawiedliwości gospodarczej, a zasady transparentności oraz otwartości publicznej są ważne dla działalności naszej Firmy.

Law
Prawo i normy etyczne

Są podstawą naszej działalności, z oddaniem przestrzegamy obowiązujących reguł prawnych, a także norm etycznych, wspierając zachowania zgodne z prawem oraz kodeksem etycznym. Taka postawa jest podstawą zawodowej solidności naszej Firmy.

Przewiń