PRZEGLĄDAJ W KATEGORII

Urządzenia regulujące różnicę ciśnień

Zawór regulujący różnicę ciśnień utrzymuje stałą, na zadaną wartość, różnicę ciśnień istniejącą pomiędzy dwoma punktami obiegu hydraulicznego. Różnicowy zawór obejściowy zapewnia cyrkulację przepływu proporcjonalną do liczby zamykanych zaworów, ograniczając maksymalną wartość różnicy ciśnień wytwarzanych przez pompę.