PRZEGLĄDAJ W KATEGORII

Filtry

Filtracja to proces fizyczno-mechaniczny, w którym rozproszone cząstki stałe w cieczy zatrzymywane są przez element filtracyjny przez który przepływa ciecz. Filtr zatrzymuje przy pierwszym przejściu wszystkie cząstki większe niż średnica oczek filtra.

Filtry skośne dla instalacji wody użytkowej i centralnego ogrzewania