PRZEGLĄDAJ W KATEGORII

Zawory bezpieczeństwa do instalacji wodociągowych

Zawór bezpieczeństwa TC kontroluje i ogranicza temperaturę i ciśnienie gorącej wody znajdującej się w zasobniku ciepłej wody użytkowej oraz zapobiega osiągnięciu w nim temperatury przekraczającej 100 °C, co doprowadziłoby do powstania pary.