PRZEGLĄDAJ W KATEGORII

Urządzenia równoważące i regulacyjne

Elementy równoważące służą do prawidłowego rozdziału czynnika grzewczego w instalacji, zapobiegając występowaniu niezasilanych stref i optymalizując ogólną wydajność systemu.

Balancing and control devices