PRETRAŽUJTE KATEGORIJE

Uređaji za balansiranje sistema

Uređaji za rasterećivanje se koriste za pravilnu distribuciju toplotnog medijuma unutar sistema, uz izbegavanje zona koje se ne snabdevanju i optimizaciju ukupne efikasnosti sistema.

Balancing and control devices