PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Regulačné a kontrolné zariadenia

Vyrovnávacie zariadenia sa používajú na správny rozvod tepelného média vo vnútri systému, čím zamedzujú zónam, v ktorých nie je zabezpečený prívod, a optimalizujú celkovú účinnosť systému.

Balancing and control devices