Procházejte kategorie

Řídicí a monitorovací zařízení

Vyrovnávací zařízení se používají pro správný rozvod tepelného média uvnitř systému, čímž zamezují zónám, ve kterých není zajištěn přívod, a optimalizují celkovou účinnost systému.

Balancing and control devices