SHFLETO KATEGORITË E

Pajisjet e balancimit dhe kontrollit

Pajisjet balancuese përdoren për shpërndarjen e duhur të mediumit termik brenda sistemit, duke shmangur zonat e pafurnizuara dhe duke optimizuar efikasitetin e përgjithshëm të sistemit.

Balancing and control devices