SHFLETO KATEGORITË E

Komponentë për sistemet e pompave të nxehtësisë

Depozita tampon për pompat e ngrohjes ka një funksion të dyfishtë: ndarjen hidraulike dhe depozitimin e brendshëm.